LO:s styrelse säger nej till förslaget: ”Frågorna har varit för svåra.”