Brandskyddsföreningens förtjänstmedalj av åttonde storleken har i år tilldelats Lars Hedström, senior rådgivare på Försvarshögskolan. Han erhåller medaljen för att under hela sin yrkeskarriär ha bidragit till mycket betydelsefulla insatser inom såväl kommunal räddningstjänst som i nationell krisberedskap samt genom operativ ledning av flera internationella räddningsinsatser.