Stationen Centralen i Göteborg riskerar att försenas och fördyras, enligt en rapport från Trafikverket.