Lärarfacken har tecknat ett löneavtal med arbetsgivarna. Avtalet löper på tre år.