Två av de tre största ägarna i verkstadsbolaget VBG Group har minskat sina innehav under sommaren och gått under flaggningsgränsen på 5 procent av rösterna.