Finanssektorn i Europa fortsätter att minska, visar färsk statistik från European Banking Federation, EBF.