Genmab redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet, samtidigt som vinsten sjönk mer än väntat.