Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 2,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (12,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:71). Det framgår av delårsrapporten.