Teknikkonsulten Sweco redovisar ett resultat efter skatt på 459 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (480). Resultatet per aktie uppgick till 3:90 kronor (4:02).