Utbildningskoncernen Cedergrenskas ebita-resultat sjönk till 7,6 miljoner kronor i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (14,5).