Industrigruppen Beijer Almas rörelseresultat krympte med närmare 13 procent på årsbasis samtidigt som orderingången minskade med 10 procent organiskt under det andra kvartalet.