Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i september 0,3 procent, jämfört med 0,7 procent i augusti.