Den brittiska industriproduktionen kom in svagare än väntat i december och föll på både månads- och årsbasis. Samtidigt visar färska siffror från Storbritanniens statsistikmyndighet att tillväxten var lägre än väntat under det fjärde kvartalet.