Intäkterna väntas fortsätta att sjunka, enligt Lantmäteriet.