Euroområdets netto i handelsbalansen mot resten av världen visade ett överskott på 17,6 miljarder euro i juli, att jämföra med ett netto på +21,6 miljarder euro i juli 2017. Det framgår av icke säsongsrensad statistik från Eurostat.