Expert reder ut vad som gäller för svar som lämnas vid rekryteringar.