Den ökade konkurrensen krymper bankernas vinster på bolånen. Det är läge att förhandla om lånen, det går att pressa räntan än mer.