Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är fortsatt svag, och svagheten beror främst på globala faktorer.