Easee har fått försäljningsförbud i Sverige • Skyddet uppfyller inte kraven.