Flera stora organisationer går samman i ett upprop.