Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 612 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (604).