Varor som minskar i storlek men behåller samma pris. Det kallas krympflation. Ett fenomen som väntas bli vanligare när inflationen stiger.