Den svenska kronan har tappat i värde gentemot flera valutor det senaste året. Är det dags att gå med i euron?