Det amerikanska inflationsbeskedet ger medvind för den svenska kronan.