Kronan försvagas med 0,1 procent mot euron efter Riksbankens räntebesked, där styrräntan höjs med 75 punkter till 2,5 procent.