Bil Sweden vill se en tvåstegslösning för att komma till rätta med den spretiga floran av betalningssystem för laddning av elbilar.