Den amerikanska detaljhandelskedjan Kroger redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet.