Kristina Ferenius har utsetts till ny CFO, Chief Financial Officer, på Sveaskog.