Statsminister Ulf Kristersson tar fasta på att Finland vill föra Natomedlemskapet i hamn hand i hand med Sverige men förstår att grannlandet även står berett att ansöka själv om ”Sverige permanent skulle utestängas från ett Nato-medlemskap.”