Det börsnoterade läkemedelsbolaget Enorama tar in 9 Mkr i en riktad emission för att undvika konkurs. First North-bolaget kallar nu till extra bolagsstämma för att godkänna ytterligare tre aktieemissioner till ett värde av 45 Mkr.