Regeringen vill kraftsamla kring några teknikområden – medan andra måste väljas bort. Teknikföretagen välkomnar initiativet, förutsatt att vägvalet styrs av industrins behov. Dessutom behövs mer pengar till forskning och utveckling.