Kraftringen Energi är ägare av aktier motsvarande 67,6 procent av aktiekapitalet och 68,8 procent av rösterna i Skånska Energi.