Ellevio räknar på om kunder ska kompenseras • Vattenfall sänker sina nätavgifter.