First North-bolaget Waystreams nettoomsättning ökade med 95 procent i det avslutande kvartalet 2019 jämfört med samma period föregående år,