Den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar (Class 8), som är en viktig marknad för Volvo, uppgick preliminärt till 17.300 fordon i mars 2024.