Sandvikavknoppade Alleima rapporterar på tisdagen ett justerat rörelseresultat på 555 miljoner kronor, upp från 353 Mkr under jämförelsekvartalet. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,4 kronor per aktie.