Produktionen av råstål globalt uppgick till 137 miljoner ton i april 2020. Det motsvarar en minskning med 13 procent jämfört med samma…