Gruvbolaget Lundin Gold redovisar högre nettovinst i det andra kvartalet. Resultatet efter skatt blev 19,7 miljoner dollar (0,8), en kraftig ökning mot föregående år.