Stockwik Förvaltning hade en nettoomsättning på 101 miljoner kronor (29,2) under det tredje kvartalet 2019.