Över 100.000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades i Sverige i fjol – en ökning med nära 70 procent jämfört med året innan, enligt Energimyndigheten.