Andelen har nästan fördubblats på statliga flygplatser sedan 2014.