Experternas analyser av marknadsutvecklingen skiljer sig åt.