I en miljardaffär med kommunägda AB Framtiden i Göteborg gör sig Balder och Doxa-ägda Serneke av med stora delar av byggrätterna i Karlastaden. Bolagen har dock option på att köpa tillbaka fyra av de sex kvarteren i affären. ”Vår bedömning är att det är ett väldigt bra pris”, säger Framtidens vd Terje Johansson.