Flera större företag erbjuder sina anställda att jobba på distans två dagar i veckan. Men enligt en stor undersökning följer bara hälften den rådande policyn. ”Vi häpnade över utfallet, det var mycket lägre kontorsnärvaro än vad vi trodde”, säger forskaren Christina Bodin Danielsson. ”Företagen är extremt oroliga och säger att det här är uppe konstant på alla möten.”