Den globala handeln med vin slog rekord förra året. Aldrig förr hade värdet av allt exporterat vin uppgått till så mycket som 37,6 miljarder euro. Men samtidigt minskade både konsumtion och produktion av vin i världen. Per Styregård förklarar hur det hänger ihop.