Det finns inga problem med dålig konkurrens mellan enskilda livsmedelsbutiker i Sverige i dag, enligt Konkurrensverket.