Konjunkturinstitutet (KI) sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år och nästa år till 1,9 respektive 1,2 procent.