Insée:s konfidensindikator för den franska tillverkningsindustrin sjönk till 101 i november från 103 månaden före.