I den ständigt regelstyrda företagsvärlden växer bördan av att hålla koll på olika föreskrifter. Parallellt med detta kämpar näringslivet med en betydande kompetensbrist inom områdena governance, risk och compliance. Att locka till sig och behålla dessa skickliga individer blir således en kritisk utmaning.