Årsstämman 2019 i Aros Bostadsutveckling AB (publ) ("Aros Bostad" eller "Bolaget") hölls idag den 14 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.